COMUNICAT,

Pe site-ul MS este afişat „Planul national multianual integrat de promovarea sanatatii si educaţiei pentru sanatate,,.

In perioada 07.03.-22.04.2016, la nivel judeţean, in coordonarea DSP Giurgiu, se va desfasura procesul de consultare a cetăţenilor /organizaţiilor neguvernamentale / instituţiilor publice / asociaţiilor profesionale /etc, care doresc sa contribuie la elaborarea documentului final al planului sus menţionat, document care urmeaza a fi aprobat prin hotarare a Guvernului.

Instrucţiunile privind organizarea procesului consultativ, formularul de inscriere la consultării si calendarul consultărilor sunt afişate de asemenea pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Ataşam mai jos formularul de inscriere la procesul de consultare.

Persoanele fizice si juridice care doresc sa participe la consultări se pot adresa la:

e-mail:    secretariat@dspgiurgiu.ro.

tel:          0246214281/0246214163

DIRECTOR EXECUTIV,

DR.PAUL MARINESCU

semnatura

Formular pentru înscrierea la procesul de consultare pentru finalizarea planului national multianual integrat de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate.

PDF-150x150