Prezentarea Directiei de Sanatate Publica:

D.S.P. Giurgiu – unitate deconcentrata a Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica.

• Desfasoara activitatea conform Legii nr.95/14.04.2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MS nr.824/2006, Ordinul MS nr.1078/2010.

• Organizeaza activitatea de control in sanatate publica in teritoriul arondat 

• Realizeaza politicile si programele nationale de sanatate 

• Realizeaza activitatea de promovare a sanatatii si medicina preventiva 

• Monitorizeaza starea de sanatate si organizeaza evidentele statistice pe probleme de sanatate 

• Planifica si deruleaza investitiile finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate 

• In colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza activitati de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate a populatiei. 

• Organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite. . 

• Organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmeste rapoarte lunare pe care le pune la dispozitia Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane. 

• La cererea unor persoane fizice sau juridice, Directia de Sanatate Publica efectueaza servicii privind sanatatea publica, potrivit dispozitiilor legale pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare, iar veniturile proprii constituie surse extrabugetare care se folosesc in conditiile legii.