Persoanele desemnate cu atributii in primirea dosarelor referitoare la certificatele de conformitate pentru profesiile de medic, medic dentist si farmacist si eliberarea documentelor de recunoastere:

Roșca Marilena  – consilier  Comp. RUNOS – tel. 0246/214176,

Camera 2 Comp. RUNOS

Program de lucru:

Luni – Joi orele 8,00 – 16,30
Vineri orele 8,00 – 14,00

Actele necesare pentru obtinerea certificatelor de conformitate:
In cazul titularilor de diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist,

MEDICI

Documente necesare eliberarii certificatelor de conformitate
– cerere in care se vor preciza si datele de contact adresa,nr. telefon, e-mail);
– copie act de identitate;
– copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
– copie legalizata dupa diploma de medic;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– adeverinta in original eliberata de Facultatea de medicina absolvita , in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare
– copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul)

In plus pentru medicii specialisti
– copie dupa certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii in format nou, incepand cu luna mai 2007(certificatul galben cu timbru sec)
– copie legalizata a carnetului de rezident din care sa rezulte stagiul complet de pregatire

MEDICI DENTISTI

Documente necesare:
– cerere in care se vor preciza si datele de contact;
– copia actului de identitate;
– copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
– copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
– copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala mentionata sau declaratie notariala pe propria raspundere ca a exercitat efectiv, legal si neintrerupt activitate 3 ani consecutivi din ultimii 5;
– copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul)

FARMACISTI

Documente necesare:
– cerere in care se vor preciza si datele de contact (adresa,nr. telefon, e-mail);
– copia actului de identitate;
– copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
– copie legalizata dupa Diploma de farmacist;
– copie legalizata dupa foaia matricola;
– adeverinta eliberata de Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
– copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienta profesionala mentionata;
– copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul).