Rezumat “Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitie: MODERNIZARE/AMPLASARE SILOZURI PE FUNDATII EXISTENTE, situat in sat Clejani, comuna Clejani, NC 30926, judetul Giurgiu

Rezumat STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SANATATII POPULATIEI A PROIECTULUI “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL ALIMENTATIE PUBLICA SI AMENAJARE INCINTA”, Mun. GIURGIU, str. VLAD TRPES, nr. 61

REZUMAT “AMPLASARE TANK CONTAINER FIX, CAPACITATE 30 MC, PENTRU STOCARE TEMPORARA PACURA” situat in localitatea Giurgiu, soseaua Sloboziei, km 4, judetul Giurgiu, N.C. 42636

REZUMAT “INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BILA SI CAMINEASCA, COMUNA SCHITU, JUDETUL GIURGIU”

Rezumat  Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul de investitie : SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUNA STOENESTI, JUDETUL GIURGIU situat in satele Stoenesti si Ianculesti, comuna Stoenesti, judetul Giurgiu

Rezumat „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU, situat la adresa; str. Tarla 18, parcela 19. Com.Varasti, jud. Giurgiu

STUDIU DE EVALUARE AL IMPACTULUI ASUPRA SANATATII SI CONFORTULUI POPULATIEI IN RELATIE CU OBIECTIVUL INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BILA SI CAMINEASCA, COMUNA SCHITU, JUDETUL GIURGIU

Rezumat APW GENERAL ECO TRANSPORT SRL”STATIE DE COLECTARE, SORTARE SI DEPOZITARE DESEURI NEPERICULOASE IN VEDEREA RECICLARII, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, situate in Comuna Bucsani, Sat Obedeni, Tarla 31, Parcela 318, Judetul Giurgiu

Rezumat „CONSTRUIRE INSTALAȚIE DE RECICLARE MATERIALE PLASTICE ȘI OBȚINERE DE PRODUSE FINITE”, situat în orașul Mihăilești, tarla 66, parcela 8, lot 2, județul Giurgiu, N.C. 39342

Rezumat „CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU DEPOZITARE METAL”, situat in sat Greaca ,Comuna Greaca, strada  Principala, nr. 184, judetul Giurgiu

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție: “CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU DEPOZITARE DEȘEURI PERICULOASE ȘI NEPERICULOASE”, situat în Orașul Mihăilești, Strada Calea București, nr. 114, Județul Giurgiu

Rezumat studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU PARCARE TIRURI CU SERVICII AFERENTE, ZONA MAGAZIN CU SERVIRE, STATIE MIXTA CARBURATI CU INCARCARE ELECTRICA, APLASARE TOTEM PUBLICITAR SI UTILITATI” situat comuna Floresti, Satul Palanca, Strada Domneasca, judetul Giurgiu, N.C./C.F.34532

Rezumat studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pt. obiectiv de investitie  „Obtinerea avize si autorizatie de construire statie de distributie carburanti si dependinte, bransamente la utilitati, imprejmuire”, Bolintin Vale, judet Giurgiu, str. Palanca, CF 34530.

Rezumat la studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei pt. obiectivul „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL GIURGIU – CAV” localizat in municipiul Giurgiu, Aleea Chimiei, nr.1

Rezumat la studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei pt. obiectivul „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL GIURGIU – CAV” localizat in municipiul Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194

Studiu de impact amplasare incinerator.

Centru colectare deseuri VANATORII MICI