Instrucțiuni privind înscrierea la procesul de consultare în vederea finalizării Planului național multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate

În perioada 07 martie – 06 mai 2016 Ministerul Sănătăţii (MS) organizează consultări în vederea finalizării Planului național multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate. Acestea se vor organiza pe domenii de sănătate publică (sănătatea mamei și copilului, boli transmisibile, boli netransmisibile, violența domestică și egalitatea de gen, altele) după cum urmează:

 • la nivel teritorial, sub coordonarea direcțiilor de sănătate publică, în perioada 07 martie – 22 aprilie 2016;
 • la nivel național, sub coordonarea MS, în perioada 07 martie – 06 mai 2016.

Înscrierile la nivel teritorial (coordonarea direcțiilor de sănătate publică) se vor realiza în perioada 07 – 11 martie 2016, în baza completării formularului anexat, care va fi trimis la o adresă de e-mail afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică la data de 4 martie 2016.

Pentru participarea la consultările organizate la nivel național (coordonarea Ministerului Sănătății), înscrierile se vor realiza prin completarea formularului de înscriere disponibil aici.

Persoanele interesate să participe la consultări prin formularea unui punct de vedere în scris sunt rugate să respecte următoarele cerințe în privința Materialului/propunerii scrise:

 • punctul de vedere exprimat cuprinde poziția semnatarului, iar opinia trebuie însoțită de propunerea unei soluții concrete;
 • propunerile concrete, argumentate, vor fi transmise în completarea formularului și nu vor depăși echivalentul a maximum 2 pagini A4;
 • pentru formularea unei propuneri se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  • prezentarea problemei care urmează a fi soluționată;
  • definirea beneficiarilor cărora li se adresează propunerea;
  • obiectivul, respectiv obiectivele specifice propuse sau, după caz, încadrarea în cele cuprinse în Planul național multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate;
  • activitățile propuse și justificarea necesității lor;
  • rezultate așteptate (pe termen scurt, mediu și lung) în termeni de indicatori realiști, măsurabili și delimitați în timp;
  • parteneriate necesare pentru implementarea soluției propuse.
 • pentru a fi luată în considerare și analizată, soluția va fi însoțită de argumente, posibilele efecte ale acestei măsuri, impact social/economic semnificativ, beneficii pentru posibile grupuri de beneficiari. În consecință, este de dorit ca soluția propusă să întrevadă/evidențieze posibila susținere a cât mai multor aderenți, care își descoperă beneficiul în aceasta.
 • vă rugăm, de asemenea, să includeți o concluzie a punctului de vedere, formulată în maximum 2 paragrafe. Prezentați, succint, concluzia opiniei dumneavoastră și argumentele susținătoare acesteia.

Trimiterea materialelor/propunerilor scrise la nivel național se realizează la adresele de email:

 • puiu@ms.ro pentru domeniile:
  • boli transmisibile;
  • violența domestică și egalitatea de gen;
 • sps@ms.ro pentru domeniile:
  • sănătatea mamei și copilului;
  • boli netransmisibile.

Persoanele interesate pot transmite puncte de vedere pe toată durata consultărilor (07 martie – 06 mai 2016).

Listele participanților înscriși la procesul de consultare vor fi afișate pe site-urile instituțiilor organizatoare până cel târziu la data de 11 martie 2016.

În procesul de consultare, fiecare susținere a punctului de vedere / formulare a propunerii se va încadra într-un interval de 5 minute.