Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului (ZMSP) 17 septembrie 2019 Comunicat de presă În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța pacientului, ca răspuns la o rezoluție a Adunării Mondiale a Sănătății (2002), care solicita Organizației și Statelor Membre să acorde atenție maximă acestei probleme. Programul WHO Patient Safety își propune să coordoneze, să difuzeze și să accelereze îmbunătățirea siguranței pacienților în întreaga lume. Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate Statele Membre OMS și pentru a acționa ca o forță majoră la îmbunătățirea siguranței acestora. * Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiții de siguranță are ca scop Conștientizarea profesioniștilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum și a pacienților asupra importanței îngrijirilor medicale de calitate cât și asupra siguranței pacienților. Obiectivele campaniei sunt: • informarea profesioniștilor din sănătate asupra importanței îngrijirilor medicale în condiții de siguranță; • conștientizarea medicilor asupra necesității utilizării corecte a tehnologiilor și instrumentelor pentru realizarea unui act medical mai sigur cu efecte secundare reduse; • informarea pacienților și aparținătorilor acestora asupra importanței implicării eficiente în îngrijirea lor în cursul terapiei. Strategia naţională de sănătate 2014 – 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 prevede o serie de direcţii strategice de acţiune și măsuri printre care și Creşterea gradului de siguranţă a pacientului şi a calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare prin: • introducerea evaluărilor de rutină ale performanţei la toate nivelurile de îngrijire folosind protocoale de estimare a performanţei pe diferite niveluri de îngrijire; • implementarea la nivel naţional a conceptului de siguranţă a pacientului precum şi a instrumentelor/procedurilor aferente, bazate pe evidenţele/bunele practici internaţionale (OMS, UE); • elaborarea și implementarea unui plan strategic naţional cuprinzând măsuri generale pentru îmbunatăţirea siguranţei pacientului; dezvoltarea şi implementarea programelor de raportare, investigare și concluzionare privind evenimentele adverse; • dezvoltarea unor programe de cercetare privind siguranţa pacientului; • informarea-educarea populaţiei împotriva abuzului de antibiotice.

DIRECTOR EXECUTIV, JR.MAGDALENA MARCUT

VIZUALIZEAZA ANUNTUL