DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GIURGIU
BIROUL PROMOVAREA SANATATII

Măsuri pe care populația trebuie să le respecte în cazul
inundațiilor
In cazul producerii de inundatii, vă comunicăm o serie de măsuri care trebuie cunoscute și avute în vedere de populația afectată:
I. MĂSURI ÎN CAZUL SURSELOR ȘI SISTEMELOR DE APĂ
POTABILĂ
Deoarece consumul de apa din fântânile afectate este interzis, acestea vor fi curățate,
salubrizate, dezinfectate și analizate prin laboratoarele Direcției de Sănătate Publică. Până în momentul în care apa devine corespunzătoare (lucru dovedit de analizele de laborator) se va consuma apa îmbuteliată, apa adusă în cisterne din zonele neafectate sau apa fiartă și răcită. Important de știut este că apa a cărei calitate a fost afectată, din cauza inundațiilor, nu poate fi folosită pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinți, spălatul pe mâini, spălarea alimentelor și pregătirea hranei.
INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU DEZINFECȚIA FÂNTÂNILOR
Pentru a efectua o dezinfecție corectă a apei de fântână, trebuie asigurată în prealabil
asanarea și recondiționarea fântânii.
În vederea dezinfecției, fântâna se golește și se curăță, după care se lasă până se
umple cu apă și se calculeaza volumul acesteia.
Dezinfecția fântânii se face cu substanțe clorigene sau dezinfectante care au aviz
sanitar de folosire în acest scop, exemplu: clorura de var, hipoclorit de sodiu, cloramina etc.
Fântâna se acoperă cu capac și, după 12 ore de contact, se extrage apa din fântână și
se aruncă până când dispare mirosul persistent de clor. Din acest motiv se recomandă ca
operațiunile de dezinfecție a fântânii să fie făcute seara.
În localitățile în care există statii centrale de aprovizionare cu apa, producătorul de apă
potabilă, sub îndrumarea Direcției de Sănătate Publică , va controla starea de igienă și calitatea apei distribuite, luând măsurile necesare pentru ca apa să îndeplinească cerințele legale. În acest sens se va pune accent pe:
• clorinarea corespunzatoare a apei distribuite populației;
• igienizarea și dezinfecția perimetrelor de protecție sanitară, a rezervoarelor;
• remedierea de urgență a eventualelor defecțiuni.
II. MĂSURI PENTRU IGIENIZAREA SOLULUI ȘI DEȘEURILOR
SOLIDE
Suprafețele care au fost inundate vor fi salubrizate, adică se va proceda la îndepărtarea
sedimentelor și deșeurilor aduse de apă și apoi se va face dezinfecția solului cu o soluție
clorigenă 5-10 % (var cloros, cloramina). Sedimentele și deșeurile se vor depozita în locuri special amenajate și vor fi dezinfectate de asemenea cu soluții clorigene.

III. MĂSURI PENTRU IGIENIZAREA GRUPURILOR SANITARE ȘI
LATRINELOR
Perimetrul closetelor individuale (scaunul și cabina) se va spala și dezinfecta, iar in
interiorul acestora se vor turna 2-3 găleți cu soluție clorigena 5-10 %.
În cazul în care în localitate există sistem de canalizare și stație de epurare, se va face
dezinfecția întregului sistem de canalizare cu o soluție clorigenă 5-10% și se va face
curățirea stației de epurare de eventualele depuneri și deșeuri solide aduse de inundații,
asigurându-se funcționarea la parametrii corespunzători.

IMPORTANT: Este obligatoriu ca substanțele clorigene să fie utilizate sub forma de
soluție.

Măsurile pentru prevenirea îmbolnavirilor prin boală diareică acută, hepatita A etc.:
Educația pentru sănătate a populației privind respectarea strictă a regulilor de
igienă individuală, consumul alimentelor salubre și corect preparate, consumul de apă
potabilă.
Deoarece unitățile cu profil alimentar adesea sunt distruse în timpul inundațiilor, este
posibil ca produsele alimentare să fie serios deteriorate, impunându-se controlul riguros al calității alimentelor inclusiv aprovizionarea cu alimente corespunzătoare igienico-sanitar al zonelor inundate.
Recomandări:
• Se va interzice consumul alimentelor alterate;
• Se impune distrugerea alimentelor intrate în contact cu apa de inundație, daca
ele nu erau protejate în cutii de conserve ermetic închise;
• Supravegherea unităților de alimentație publică și colectivă privind modul de
preparare, păstrare și distribuire a produselor alimentare finite;
• Păstrarea la rece a alimentelor perisabile;
• Fructele și legumele vor fi bine spălate cu apă potabilă sau fiartă;
• Se vor prefera conservele sterilizate și băuturile răcoritoare pasteurizate;
• Evacuarea corectă a deșeurilor solide și lichide;
• În cazul în care aveți răni, apelați la serviciile de asistența medicală pentru
vaccinare împotriva tetanosului;
• În caz de febră, vărsături, diaree, tuse, erupție pe piele, îngălbenirea pielii (icter),
adresați-vă imediat medicului de familie

Director Executiv,
Jr.Magdalena Marcut