Catre,
CABINETELE MEDICALE INDIVIDUALE
Prin prezenta va comunicam ca in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare in vigoare sunteti obligati sa efectuati urmatoarele raportari :

STATISTICA
– principalii indicatori ai cunoasterii starii de sanatate
– morbiditatea in cabinetele medicale
– dare de seama privind activitatea cabinetelor medicale
– centralizatorul lunar (in formatul solicitat)

MEDICINA DE URGENTA
In perioada sezonului rece (octombrie-madie), in fiecare zi de luni si joi se raporteaza gravidele de luna a VIII-a si a IX-a, dializatii, bolnavii cu
stimulatoare cardiace si dependentii de oxigen.

MEDICINA SCOLARA
– triaj epidemiologic (la inceputul fiecarui an scolar, dupa vacanta de iarna si vacanta de paste)
– bolile dispensarizate si examenele medicale de bilant la sfarsitul fiecarui an scolar (pentru medicii care au scoli arondate)

EPIDEMIOLOGIE
In primele 4 zile lucratoare ale fiecarei luni ,toti medicii de farnilie vaccinatori trebuie sa se prezinte la sediul DSP cu urmatoarele documente:

– tabel nominal cu nou nascutii luati in evidenta in luna pentru care se efectueaza raportarea;
– formular centralizator privind vaccinarile efectuate in luna pentru care se efectueaza raportarea;
– formular centralizator privind consumul de vaccinuri din cadrul PNI;
– raporl RENV cuprinzand datele personale ale copiilor imunizati in luna respectiva;
– formular de raportare tip pentru vaccinarile efectuate in cadrul campaniilor scolare,vaccinare antigripala,vaccinare cu HPV, conform modelelor transmise de MS si transmise de catre DSP prin e-mail medicilor vaccinatori;
– formular de decont privind vaccinarile efectuate in luna pentru care se face raportarea – anexa 2 la contract;
– formular de comanda (la inceputul fiecarui trimestru) care va cuprinde CNP-urile sau data nasterii (in cazul in care nu exista CNP) ale copiilor care urmeaza sa fie vaccinati in decursul trimestrului si se afla inscrisi la momentul raportarii pe lista medicului vaccinator- anexa 1 la contract;
– dare de seama privind bolile transmisibile cu rapodare lunara, trimestriala si anuala in functie de perioada pentru care se efectueaza raportarea.

TOATE DOCLMENTELE VOR FI STAMPILATE, SEMNATE SI PARAFATE DE MEDICUL CARE EFECTUEAZA RAPORTAREA.

Pentru a evita aglomeratia din primele zl.e al.e hecarei luni, perioada in care se efectueaza facturarea serviciilor efectuate in cadrul PNI de catre medicii de familie, va rugam sa respectati urmatoarea programare: citeste anuntul in format pdf AICI.